Cata-AS-750 indukciós főzőlap bemutató

ÍrtaJuhász A2019/12/280 Hozzászolás(ok)Főzőlapok bemutató videók,

 Ez a Videó a Cata AS750 indukciós főzőlap bemutaó egy integrált készülék ahol a főzőlap egybe van építve az elszívóval.

Amire figyelni kell:

 • A főzőlap bekapcsolt állapota mellett minden mágnesezhető tárgyat (bankkártyát, floppy lemezt, számológépet stb.) a főzőlaptól tartsunk távol.
 • Alumínium fóliát vagy alumínium fóliába csomagolt ételt ne helyezzünk a főzőlapra
 • ne helyezzünk a főzőlapra fém tárgyakat, pl. kést, villát, kanalat vagy edény fedelét, mivel ezek a tárgyak felforrósodnak.
 • Amennyiben teflonedényben főzünk szósz nélkül, ne lépjük túl az 1-2 perces előmelegítési időt.
 • Amikor leragadásra hajlamos ételt főzünk, kis teljesítményfokozaton kezdjünk el főzni, majd folyamatos keverés mellett fokozatosan növeljük a teljesítményt.
 • Amikor végeztünk a főzéssel, kapcsoljuk le a készüléket, ne hagyatkozzunk az edény érzékelő funkcióra.
 • Amennyiben a főzőlap felülete megsérül, áramütés elkerülése érdekében a készüléket azonnal csatlakoztassuk le a hálózati áramkörről.
 • A főzőlap tisztításához soha ne használjunk gőztisztítót.
 • 8 év alatti gyermekek mellett gondoskodjunk arról, hogy egy bizonyos távolságnál ne tudják jobban megközelíteni a készüléket, vagy biztosítsunk folyamatos felügyeletet.
 • A készülék 8 éves vagy 8 év feletti gyermek, illetve valamely fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő személy, illetve a kellő tapasztalattal, tudással nem bíró személy által csak felügyelet mellett használható, feltéve, hogy ezen személyek a készülék biztonságos használatára, a készülék használatával kapcsolatos veszélyekre vonatkozó utasításokat megkapták, a tudnivalókról tájékoztatva lettek. Gyermekek a készülékkel nem játszhatnak. A felhasználó általi karbantartást és tisztítást gyermek kizárólag felnőtt személy állandó felügyelete mellett végezheti el.
 • Zsírral, olajjal történő sütés veszélyes lehet, a főzőlapot felügyelet nélkül hagyva tűz keletkezhet. SOHA ne próbáljunk tüzet vízzel eloltani. Ehelyett azonnal áramtalanítsuk a készüléket, majd a tüzet egy lepedővel, takaróval fedjük le, vagy használjunk háztartási tűzoltókészüléket.
 • A bekötésre vonatkozó előírásoknak meg­felelően a készülék számára tápfeszültséget biztosító hálózati áramkörbe iktassunk be egy megszakító egységet.
 • A készülék külső vezérlő rendszerről, időkapcsolóval történő működtetése szigorúan tilos.
 • A szagok, pára teljes mértékű eltávolítása, megszüntetése érdekében a főzést követően javasolt további 15 percen át működtetni a készüléket

 

          indukciós főzőlap bemutaó és Üzembehelyezés 

 

 • Mindennemű, telepítéssel (elektromos csatlakoztatással) kapcsolatos műveletet kizárólag képzett szakember hajthat végre, az érvényes előírások betartása mellett.
 • Érintővezérlő be- és kikapcsolása A hálózati áramkörhöz történő csatlakoztatást követően az érintővezérlő egység egy másodperc elteltével működésre kész. Újraindítást követően az összes kijelző és LED-lámpa egy másodperc hosszan felvillan, majd ezt követően az összes kijelző és LED-lámpa kikapcsol, az érintővezérlő pedig készenléti módba vált. A BE/KI gombot (1) egy másodperc hosszan lenyomva bekapcsoljuk az érintővezérlő egységet. A főzési zóna kijelzőkön egy folyamatos „0” látható. Előfordulhat, hogy forró főzési zónákra figyelmeztető vizuális jelzés („H”) jelenik meg a „0” helyett. Ez esetben a jobb alsó jelzőpont 1 másodpercenként felvillan, jelezve, hogy pillanatnyilag egyetlen főzőzóna sem aktív. Az érintővezérlő 20 másodpercig marad aktív, majd amennyiben ezen időtartamig nem történik időzítési vagy főzési zóna beállítási művelet, az elektronikus vezérlés automatikusan készenléti módba állítja az érintővezérlőt. Az érintővezérlő kizárólag a BE/ KI gomb lenyomásával kapcsolható vissza.
 • Amennyiben a BE/Ki gombon kívül bármelyik másik gombot nyomjuk meg, semmi nem történik, az érintővezérlő készenléti állapotban marad. Amennyiben a vezérlő egység bekapcsolásakor a gyerekzár funkció aktív, az összes főzőzóna kijelzőn az „L” betűjel látható, amely a „LOCKED” (lezárva) kifejezésre utal (lásd a gyerekzár működését ismertető szakaszt). Amennyiben valamelyik főzőzóna „forró” módban van, a figyelmeztető „H” jelzés és az „L” jelzés felváltva jelennek meg. Bekapcsolt állapotában az érintővezérlő a BE/KI gombbal bármikor kikapcsolható.
 • Ez akkor is igaz, amikor az érintővezérlő egység gyermekzár funkcióval le van zárva. A BE/KI gomb (1) az automatikus kikapcsolási funkciót tekintve minden esetben elsőbbséget élvez. Automatikus kikapcsolás Bekapcsolást követően az érintővezérlő egység 20 másodperc után – amennyiben ez idő alatt főzési zóna nem kerül bekapcsolásra, illetve kiválasztó gomb nem kerül lenyomásra – kikapcsol. Amennyiben főzőzóna kiválasztásra kerül, az automatikus kikapcsolási funkció két ütemre oszlik: amennyiben a főzőzóna 10 másodpercen át változatlanul „0” fokozaton marad, a főzőzóna kikapcsol, majd további 10 másodperc múlva az érintővezérlő egység is kikapcsol. 4 Főzési zóna bekapcsolása és kikapcsolása Helyezzük az edényt a kívánt főzési zónára. Amennyiben az edény nem a megfelelő helyen van, a rendszer nem kapcsolja be az adott főzési zónát, valamint az alábbi jelzés lesz látható. will begin to heat up. Once the cooking zone has been selected, the setting can be.
 • Amennyiben a főzőzóna forró, ennek kijelzőjén a „H” és a „0” jelzés felváltva jelenik meg. A PLUSZ (3) vagy MÍNUSZ (2) gombokkal állítsuk be a teljesítményfokozatot: ekkor a zóna felmelegszik. A főzőzóna kiválasztását követően a kívánt fokozat a plusz (3) gomb folytonos nyomva tartásával is kiválasztható. A beállítás az 1-es fokozattal kezdődik, és 0,4 másodpercenként 1 fokozattal nő. A 9-es fokozatot elérve az érték nem nő tovább (végső fokozat). 
 • A kikapcsoláshoz a főzőzónához tartozó kiválasztó gombbal (4) válasszuk ki a kikapcsolni kívánt zónát. A a zóna kijelzője (5) bekapcsol, a többi zóna kijelző sötét marad. A főzőzóna (4) és mínusz (2) gombokat együttesen lenyomva az adott zóna fokozatát „0”-ra állítjuk. Vagy ehelyett a mínusz (2) gombbal a fokozatot lecsökkenthetjük egészen „0”-ig. Amennyiben a főzőzóna forró, a „H” és „0” jelzések felváltva jelennek meg. Az összes főzőzóna kikapcsolása A BE/KI gombot (1) bármikor lenyomva azonnal kikapcsoljuk az összes főzőzónát. Készenléti módban az esetleges forró főzőzónákat jelző „H” jelzések maradnak láthatók. Az összes többi zóna kijelző sötét marad.
 • Teljesítményfokozatok :A főzőzónák teljesítménye kilenc fokozatban állítható: a kiválasztott fokozat hét szegmenses LED-kijelzőn látható 1-9-es számok formájában (3). A bal első főzőzóna esetében a 9-es fokozatot kiválasztva a zóna 30 percen át működik ezen a fokozaton, majd biztonsági okokból a teljesítmény némileg csökken.
 • Amennyiben nagyobb teljesítményre van szükség, válasszuk az extra teljesítmény (turbó) fokozatot („P”). Főzőzónák Számos főzőzóna kombináció áll rendelkezésre: Önálló zónák (7-a. ábra) Modelltől függően három vagy négy darab különálló zóna (A, B, C, D, E) áll rendelkezésre, melyek egymástól függetlenül működtethetők. A megfelelő észleléshez szükséges minimáls edény alj átmérők: A, B, C, D zónák esetén: 12 cm; E zóna esetén: 14,5 cm. Dupla zóna (7-b. ábra)
 • Két különálló zónát együttesen is működtethetünk (mintha egyetlen zóna volna a kettő). A lehetséges zóna kombinációk: A+B vagy C+D. A zónák együttes működtetéséhez az adott kombinációt alkotó zónákon egyidejűleg nyomjuk meg a kiválasztó gombokat („8”). Ekkor a hátsó felület kijelzőján („8”) a következő jel látható: Az elülső felület kijelzője („8”) a kombinált zóna teljesítményfokozatát fogja mutatni,
 • A funkció révén egy téglalap alakú zóna jön létre, amely alkalmas téglalap vagy ovális alakú edényekkel történő főzéshez. . Extra teljesítmény funkció A kívánt főzőzóna kiválasztását követően az extra teljesítmény funkció a 9-es teljesítményfokozat kiválasztásával, majd a PLUSZ (3) gomb megnyomásával aktiválható. A funkció révén egyes főzési zónák a névlegesnél nagyobb teljesítmény elérésére válnak képessé (hogy egyidejűleg hány zóna működhet extra teljesítmény módban, az függ az egyes zónákra eső teljesítménytől, amely nem haladhatja meg a főzőlap maximális teljesítményét). Amennyiben a teljesítmény korlátok mellett az adott főzőzónán még elérhető az extra teljesítmény funkció, a kijelzőn a „P” jelzés jelenik meg. Amennyiben a teljesítmény korlátozás nem engedi meg az adott zónán az extra teljesítmény funkció használatát, azon zóna kijelzője, melynek teljesítményét csökkenteni kellene, három másodpercen keresztül villogó jelzést ad.
 • A főzőedények védelme érdekében az extra teljesítményű fokozat működése öt (5) perc időtartama van korlátozva.  Pár perc elteltével az extra teljesítmény funkció újra aktiválható.
 •  Maradványhő kijelző A kijelző tájékoztatja a felhasználót, hogy a kerámiaüveg felülete a főzőzónánál és annak környezetében túl forró, érintése szigorúan tilos.
 • Az akaratlan bekapcsolással szembeni védelmi funkció – Amennyiben az elektronikus vezérlő egység azt érzékeli, hogy egy adott gombot 10 másodperc hosszan nyomva tartunk, automatikusan kikapcsol. A vezérlő egység egy 10 másodperc hosszú hiba hangjelzést ad le, így a felhasználónak lehetősége nyílik, hogy a figyelmetlenségből a kezelőfelületen hagyott tárgyat elvegye. A kijelzőkön az „E R 0 3” hibajelzés látható. Amennyiben a jelenség 10 másodpercnél tovább tart, egészen addig, amíg az elektronikus vezérlő egység érzékeli a hibát, az „E R 0 3” hibajelzés látható marad. Amennyiben a főzőzóna „forró” módban van, a hibajelzéssel felváltva a „H” jelzés is megjelenik.
 • – Amennyiben az érintővezérlő egység bekapcsolását követően 20 másodpercen belül egyetlen főzőzóna sem kerül kiválasztásra, az érintővezérlő visszaáll készenléti módba. – Az érintővezérlő egység bekapcsolását követően a BE/KI gomb elsőbbséget élvez az összes többi gombbal szemben, így az érintővezérlő egység bármikor kikapcsolható, még több gomb egyidejű lenyomása mellett is, valamint akkor is, amikor valamely gomb folyamatosan nyomva van. – Készenléti módban egy adott gomb nyomva tartása semmilyen reakciót nem vált ki. Azonban az elektronikus vezérlő egység visszakapcsolásának feltétele, hogy egyetlen gomb se legyen nyomva tartva.
 • Gombok lezárása (gyerekzár funkció) A vezérlő egység bekapcsolását követően a gyerekzár funkció bármikor aktiválható. Ehhez nyomjuk le egyidejűleg a jobb első főzőzóna kiválasztó gombját és a MÍNUSZ gombot, majd nyomjuk meg újra csak a jobb első főzőzóna kiválasztó gombját. Az „L” (LOCKED - lezárva) jelzés jelenik meg (az akaratlan bekapcsolás elleni gyerekzár funkció aktív). A vezérlő egység egészen addig lezárt állapotban marad, amíg a gyerekzár funkciót fel nem oldjuk, még abban az esetben is, ha időközben a vezérlő egységet ki- majd bekapcsoljuk. A vezérlő egység újraindítása (pl. áramkimaradás okán) sem oldja fel a gyerekzár funkciót.
 •  Gyerekzár funkció feloldása: A vezérlő egység bekapcsolását követően kioldhatjuk a gyerekzár funkciót. Ehhez nyomjuk le egyidejűleg a jobb első főzőzóna kiválasztó gombját és a MÍNUSZ gombot, majd nyomjuk meg újra csak magát a MÍNUSZ gombot. Amennyiben a gomb kombinációt a megfelelő sorrendben 10 másodpercen belül végrehajtjuk, a gyerekzár funkció kikapcsol és a vezérlő egység kikapcsol. Amennyiben a gomb kombináció végrehajtása nem volt sikeres, vagy túlléptük az időkeretet, a vezérlő egység lezárva marad és 20 másodperc múlva kikapcsol. A vezérlő egységet a BE/KI gombbal újra bekapcsolva az ös ­szes kijelző a „0” fokozatot mutatja, a jelzőpontok villognak, és a vezérlő egység főzésre készen áll.
 • Főzőedények – Indukciós főzéshez mágneses vonzásra alkalmas edény a megfelelő. – Törekedjünk olyan edények használatára, melyek kifejezetten ajánlottak indukciós főzéshez. – Lapos, vastag aljú edények. – A zónával egyező átmérőjű edény használja fel a legnagyobb hatásfokkal a leadott teljesítményt. – Kisebb edény nem használja fel teljes mértékben a leadott teljesítményt, de ez mégsem okoz energiaveszteséget. Ettől függetlenül a gyártó nem ajánlja 10 cm-nél kisebb átmérőjű edény használatát. – Indukciós főzéshez többrétegű vagy ferrites rozsdamentes acél aljú edények alkalmasak. – Öntöttvas edények közül a zománcozott aljúak megfelelőek, mivel ezek nem karcolják össze a pirokerámia felületet. – Üveg, kerámia, agyagedény, alumínium, réz vagy nem mágnesezhető (ausztenites) rozsdamentes acél edény használata nem javasolt.
 • Karbantartás. Kaparó segítségével azonnal távolítsunk el bárminemű alumínium fóliát, ételdarabot, zsírfoltot, cukrot és egyéb cukortartalmú ételt a felületről, ezzel megelőzve a főzőlap károsodását. Ezután tisztítsuk át megfelelő törlőkendővel és tisztítószerrel a felületet, öblítsük le vízzel, majd tiszta ruhával töröljük szárazra. Soha ne használjunk szivacsot, súroló hatású törlőruhát, valamint ne alkalmazzunk maró hatású, erős vegyszert tisztítószertként, pl. folttisztítót, sütőtisztítő spray-t.

Hozzászól